John Harrison

John Harrison był twórcą pierwszego chronometru, czyli bardzo dokładnego zegara, który mógł być używany na statkach. Urodził się 24 marca 1693 roku w miejscowości Foulby w Anglii. W 1700 roku wraz z rodziną przeniósł się do Barrow upon Humber, gdzie wraz z ojcem pracował jako cieśla. Wolne chwile John poświęcał na naprawianie zegarów, sam nauczył się zawodu zegarmistrza. Jego inną pasją była muzyka, od czasu do czasu udzielał się w miejscowym chórze.

W 1713 roku, mając lat 20 John zbudował swój pierwszy zegar podłogowy. Istnieją trzy zegary zbudowane we wczesnych latach Harrisona, które znajdują się w trzech różnych instytucjach. Na przestrzeni lat zapalony zegarmistrz opatentował wiele wynalazków związanych z poprawieniem precyzyjności zegara. W 1728 roku Harrison postanowił wziąć udział w konkursie Longitude Act, który miał na celu rozwiązanie problemu z pomiarem długości geograficznej. Tam poznał słynnego zegarmistrza londyńskiego George Grahama, który przyszedł mu z finansową pomocą i pomógł w dalszej pracy. Konsekwentny w swoich postanowieniach Harrison przez wiele lat pracował nad skonstruowaniem zegara mierzącego długość geograficzną z nie przekraczającego dopuszczalnej granicy błędu, 2 minut. Każdy kolejny zegar Johna ważył coraz mniej zaczynając od prawie 40 kg. W 1759 roku Harrison zbudował zegar ważący 1,5 kg i mierzący 13 cm średnicy, który dwa lata później wyruszył w podróż sprawdzającą jego precyzyjność. Okazało się, iż jego maksymalny błąd chronometru wynosił 1 minutę 15 sekund.

Harrison otrzymał stosowną nagrodę za swój wynalazek, chociaż była ona podzielona na dwie „raty”. Drugą połowę wygranej dostał dopiero po 4 latach dzięki wstawiennictwu króla Jerzego III. John Harrison zmarł mając 83 lata w Londynie.