Filon z Bizancjum

Filon z Bizancjum był słynnym greckim pisarzem i inżynierem. Żył w III wieku przed naszą erą. To właśnie jemu przypisuje się wynalezienie termometru i katapulty. Filon był również autorem czterech tomów traktujących o mechanice, w którym szczegółowo opisał działanie i konstrukcję wielu urządzeń, jak na przykład: koło wodne czy kusza.

To właśnie Filon z Bizancjum był pomysłodawcą termometru, na jego opisach wzorowali się późniejsi wynalazcy, jak: Galileusz, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku oraz G.D. Fahrenheit (1686-1736) czy Anders Celsius (1701-1744), którego termometr stosowany jest do dziś w Polsce.

Filon jest również autorem listy siedmiu cudów świata starożytnego, którą spisał w 200 roku p.n.e. Filon był znakomitym konstruktorem i profesjonalistą w swoim fachu. Potrafił zaszyfrować wiadomość używając kwas garbarski, wynalazł naczynie na wodę i wino, które działało za pomocą piskląt i ich matki. Filon wynalazł wiele innych ciekawych urządzeń, niestety nie wszystkie zostały opisane w jego dziele: Mechanika syntaxis.